Ytre Hvaler nasjonalpark ble etablert for å bevare det egenartete, store og relativt urørte naturområdet ved kysten, bevare det undersjøiske landskapet med varierte bunntopografier og bevare økosystemene både på land og i sjø. Det skal gis mulighet til en naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, uten en for stor tilrettelegging teknisk.