I Ytre Hvaler nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep. Landskapet er preget av glatte svaberg og vindpåvirket kystskog. Det er stor variasjon fra de glatte og runde granitt- og gneisområdene på Hvalerøyene til forrevet rombeporfyrkonglomerat (globalt sjelden blandingsbergart) på Søsterøyene.

Her skal alle gis anledning til det tradisjonelle, enkle friluftslivet og fine naturopplevelser.

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark er et viktig symbol på noe av det ypperste Norge kan tilby besøkende. Men naturen har også en egenverdi – uavhengig av vår nytte og glede av den. Hvordan skal vi forvalte naturverdiene i nasjonalparken slik at mange får glede og nytte av området, og verneverdiene ivaretas?

Forvaltningsplanen er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme formålet med vernet, og sikre forutsigbarhet og likebehandling i saksbehandlingen. Forvaltningsplanen gir veiledning om hvordan restriksjoner i verneforskriften skal tolkes.

Forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet 22.10. 2020.

Forvaltningsplanen er et stort dokument med mange vedlegg. Her finner du nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m.