Skjærgården i Ytre Hvaler nasjonalpark danner store sammenhengende områder med rikt artsmangfold både på land og under vann. Her kan du oppleve et storslagent kystlandskap, glatte svaberg og vindpåvirket kystskog og mange sjeldne og truede plantearter. I havet finner du bløtbunn, rike tareskoger og koraller, altså et komplett økosystem også under vann.