Et besøkssenter skal være en åpen dør til naturen og naturopplevelser, informere om nasjonalparker og naturvern og skape forståelse for vern av sårbare naturtypene og arter. Dette gjør vi ved å ha naturveiledning som er spesielt tilrettelagt for barnehager og skoler, ha ulike arrangementer gjennom hele året – rett og slett ta folket med ut i naturen.